De Indische Kennisquiz

Wat weet jij van de Indische cultuur en geschiedenis?
Test jezelf met deze quiz. Je krijgt een half uur de tijd.

Test je kennis van de Indische geschiedenis en cultuur!

1) Wat is de naam van de eerste Indo-Rock band?
2) Welke muzikant is een Indo?
3) Welke nationaliteit hadden door hun vader erkende Indo's sinds de eerste Nederlandse grondwet?
4) Wat is volledige naam van de Nederlandse handelsmaatschappij die in Azië lange tijd kolonies bezat?
5) Welke organisatie zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
6) Op welke datum capituleerde Japan?
7) Waar is Indo de afkorting van?
8) Wat is de volledige naam van de vrouw die begon met de zogenaamde Indo-Europese batik stijl ook wel Batik Belanda genoemd?
9) Welk eiland bleef na de Indonesische onafhankelijkheid tot 1962 Nederlands?
10) Welk gerecht werd in Nederlands-Indie met Kerst gegeten?
11) Wat is de naam van de man die de eerste president van Indonesie, Sukarno, zijn 'politieke vader' noemde?
12) Wat is een botol tjebok?
13) Welk woord is een leenwoord uit het Indonesisch?
14) Wat betekend "Kijk in Kloppenburg!"
15) Wat is de volledige naam van de overkoepelende organisatie die zich in Nederland inzet voor Indische Nederlanders?
16) Wat vinden Indo's over het algemeen belangrijk?
17) Welk Indisch tv-programma werd door Indo's zowel geliefd als gehaat?
18) Welke pedgintaal spraken Indo's voordat Nederlands de voertaal werd en was de straattaal van sommige Indische jongens?
19) Wat is de naam van de muziekstijl afkomstig uit Kampung Tugu, Jakarta
20) Hoe werden Indo's genoemd voordat het begrip Indo-Europeaan werd verzonnen?
21) Op welke datum verklaarde Indonesie zich onafhankelijk?
22) Hoe wordt een Indo ook wel genoemd?
23) Welke Indo journalist zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
24) Wat was de volledige naam van de eerste Indische politieke partij in Nederland?
25) Welke taal spraken Indo's voordat het Maleis en later het Nederlands de voertaal werden?
26) Welke Nederlandse stad wordt de Weduwe van Indie genoemd?
27) Wat is de naam van de man die de Tong-Tong Fair en het tijdschrift Moesson (mede) heeft opgericht?

Naam

error: Content is protected !!