De Indische Kennisquiz

Wat weet jij van de Indische cultuur en geschiedenis?
Test jezelf met deze quiz. Je krijgt een half uur de tijd.

Test je kennis van de Indische geschiedenis en cultuur!

1) Wat is de naam van de man die de Tong-Tong Fair en het tijdschrift Moesson (mede) heeft opgericht?
2) Welke muzikant is een Indo?
3) Welke Nederlandse stad wordt de Weduwe van Indie genoemd?
4) Op welke datum verklaarde Indonesie zich onafhankelijk?
5) Welke Indo journalist zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
6) Wat is de naam van de man die de eerste president van Indonesie, Sukarno, zijn 'politieke vader' noemde?
7) Wat betekend "Kijk in Kloppenburg!"
8) Welke nationaliteit hadden door hun vader erkende Indo's sinds de eerste Nederlandse grondwet?
9) Wat is de volledige naam van de vrouw die begon met de zogenaamde Indo-Europese batik stijl ook wel Batik Belanda genoemd?
10) Welke taal spraken Indo's voordat het Maleis en later het Nederlands de voertaal werden?
11) Hoe wordt een Indo ook wel genoemd?
12) Welk Indisch tv-programma werd door Indo's zowel geliefd als gehaat?
13) Wat is de naam van de eerste Indo-Rock band?
14) Hoe werden Indo's genoemd voordat het begrip Indo-Europeaan werd verzonnen?
15) Wat is de volledige naam van de overkoepelende organisatie die zich in Nederland inzet voor Indische Nederlanders?
16) Wat was de volledige naam van de eerste Indische politieke partij in Nederland?
17) Welk gerecht werd in Nederlands-Indie met Kerst gegeten?
18) Waar is Indo de afkorting van?
19) Welk woord is een leenwoord uit het Indonesisch?
20) Welke organisatie zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
21) Welke pedgintaal spraken Indo's voordat Nederlands de voertaal werd en was de straattaal van sommige Indische jongens?
22) Welk eiland bleef na de Indonesische onafhankelijkheid tot 1962 Nederlands?
23) Wat is een botol tjebok?
24) Op welke datum capituleerde Japan?
25) Wat is volledige naam van de Nederlandse handelsmaatschappij die in Azië lange tijd kolonies bezat?
26) Wat vinden Indo's over het algemeen belangrijk?
27) Wat is de naam van de muziekstijl afkomstig uit Kampung Tugu, Jakarta

Naam

error: Content is protected !!