De Indische Kennisquiz

Wat weet jij van de Indische cultuur en geschiedenis?
Test jezelf met deze quiz. Je krijgt een half uur de tijd.

Test je kennis van de Indische geschiedenis en cultuur!

1) Op welke datum verklaarde Indonesie zich onafhankelijk?
2) Welk woord is een leenwoord uit het Indonesisch?
3) Welke muzikant is een Indo?
4) Welk gerecht werd in Nederlands-Indie met Kerst gegeten?
5) Wat betekend "Kijk in Kloppenburg!"
6) Wat is de naam van de muziekstijl afkomstig uit Kampung Tugu, Jakarta
7) Welk eiland bleef na de Indonesische onafhankelijkheid tot 1962 Nederlands?
8) Welke Nederlandse stad wordt de Weduwe van Indie genoemd?
9) Wat is de volledige naam van de overkoepelende organisatie die zich in Nederland inzet voor Indische Nederlanders?
10) Welke nationaliteit hadden door hun vader erkende Indo's sinds de eerste Nederlandse grondwet?
11) Welke pedgintaal spraken Indo's voordat Nederlands de voertaal werd en was de straattaal van sommige Indische jongens?
12) Wat is de naam van de man die de Tong-Tong Fair en het tijdschrift Moesson (mede) heeft opgericht?
13) Wat is de naam van de eerste Indo-Rock band?
14) Wat is een botol tjebok?
15) Welke Indo journalist zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
16) Hoe wordt een Indo ook wel genoemd?
17) Hoe werden Indo's genoemd voordat het begrip Indo-Europeaan werd verzonnen?
18) Waar is Indo de afkorting van?
19) Wat was de volledige naam van de eerste Indische politieke partij in Nederland?
20) Wat is volledige naam van de Nederlandse handelsmaatschappij die in Azië lange tijd kolonies bezat?
21) Op welke datum capituleerde Japan?
22) Welke taal spraken Indo's voordat het Maleis en later het Nederlands de voertaal werden?
23) Wat is de naam van de man die de eerste president van Indonesie, Sukarno, zijn 'politieke vader' noemde?
24) Welke organisatie zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
25) Wat vinden Indo's over het algemeen belangrijk?
26) Wat is de volledige naam van de vrouw die begon met de zogenaamde Indo-Europese batik stijl ook wel Batik Belanda genoemd?
27) Welk Indisch tv-programma werd door Indo's zowel geliefd als gehaat?

Naam

error: Content is protected !!