De Indische Kennisquiz

Wat weet jij van de Indische cultuur en geschiedenis?
Test jezelf met deze quiz. Je krijgt een half uur de tijd.

Test je kennis van de Indische geschiedenis en cultuur!

1) Welke pedgintaal spraken Indo's voordat Nederlands de voertaal werd en was de straattaal van sommige Indische jongens?
2) Waar is Indo de afkorting van?
3) Wat is een botol tjebok?
4) Wat was de volledige naam van de eerste Indische politieke partij in Nederland?
5) Welke taal spraken Indo's voordat het Maleis en later het Nederlands de voertaal werden?
6) Wat is volledige naam van de Nederlandse handelsmaatschappij die in Azië lange tijd kolonies bezat?
7) Hoe werden Indo's genoemd voordat het begrip Indo-Europeaan werd verzonnen?
8) Wat is de volledige naam van de vrouw die begon met de zogenaamde Indo-Europese batik stijl ook wel Batik Belanda genoemd?
9) Welk woord is een leenwoord uit het Indonesisch?
10) Wat is de naam van de man die de eerste president van Indonesie, Sukarno, zijn 'politieke vader' noemde?
11) Welke muzikant is een Indo?
12) Welke organisatie zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
13) Wat is de naam van de man die de Tong-Tong Fair en het tijdschrift Moesson (mede) heeft opgericht?
14) Welke Nederlandse stad wordt de Weduwe van Indie genoemd?
15) Op welke datum verklaarde Indonesie zich onafhankelijk?
16) Welke nationaliteit hadden door hun vader erkende Indo's sinds de eerste Nederlandse grondwet?
17) Welk gerecht werd in Nederlands-Indie met Kerst gegeten?
18) Wat is de naam van de muziekstijl afkomstig uit Kampung Tugu, Jakarta
19) Wat is de volledige naam van de overkoepelende organisatie die zich in Nederland inzet voor Indische Nederlanders?
20) Welk eiland bleef na de Indonesische onafhankelijkheid tot 1962 Nederlands?
21) Hoe wordt een Indo ook wel genoemd?
22) Welk Indisch tv-programma werd door Indo's zowel geliefd als gehaat?
23) Wat vinden Indo's over het algemeen belangrijk?
24) Welke Indo journalist zette zich in Nederlands-Indie in voor de belangen van de Indo?
25) Wat betekend "Kijk in Kloppenburg!"
26) Op welke datum capituleerde Japan?
27) Wat is de naam van de eerste Indo-Rock band?

Naam

error: Content is protected !!